Niedziela, 05 Lipca 2020 - Marii, Antoniego

Sylwia Laskowska- Bobula nie jest już zastępcą burmistrza

Sylwia Laskowska- Bobula oficjalnie zakończyła pracę na stanowisku zastępcy burmistrza Żukowa. Pełniła tę funkcję od 3 lat.Sylwia Laskowska- Bobula startując w ubiegłych wyborach samorządowych wybrana została jako radna do Sejmiku Województwa Pomorskiego. Zgodnie z ustawą, mandatu radnego sejmiku nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z tym w ciągu trzech miesięcy od złożenia ślubowania radny zobowiązany był do zrzeczenia się pełnionej funkcji lub zaprzestania działalności. 

Od 18 lutego Pani Sylwia zaprzestała pełnienia ww. funkcji. Na V Sesji Rady Gminy Żukowo padły w jej kierunku podziękowania za te kilka lat współpracy, wręczono jej także kwiaty.

Burmistrz Wojciech Kankowski zapewnia, iż Pani Sylwia nie rozstaje się całkowicie z żukowskim urzędem. 
-Zapewniam Państwa, że będzie dalej wykonywać swoje obowiązki i pasje związane z gminą Żukowo, jako miejscem, które jak mówi sobie ukochała- mówił. 

Póki co pierwszym zastępcą burmistrza Żukowa nadal pozostaje Tomasz Szymkowiak.
Źródło: fot. UG Żukowo
2019-03-01 12:00 663

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.