Niedziela, 27 Maja 2018 - Augustyna, Juliana, Magdaleny

Szkolenia językowe i ICT województwo pomorskie

[ Sprzedam ] Inne

Cena
0,00 zł
Wygasa
Zakończone ( wt 19 wrz 2017 15:17:36 )
Miejscowość
Gdynia (Pomorskie)


161 0

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Wysokie kompetencje językowe i ICT mieszkańców województwa pomorskiego” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest skierowany do 288 osób (173 kobiet i 115 mężczyzn) z województwa pomorskiego w wieku aktywności zawodowej (25 lat i więcej) zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji językowych i cyfrowych, zamieszkałych na obszarze województwa pomorskiego, które są pracownikami sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, w tym w szczególności:

a) osób w wieku 50 lat i więcej,

b) osób o niskich kwalifikacjach;

c) osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu oferujemy następujące wsparcia:

  • szkolenia językowe dla 288 osób (dla 228 osób w zakresie języka angielskiego, dla 60 osób w zakresie języka niemieckiego): 120 h szkoleniowych na grupę,
  • szkolenia ICT dla 288 osób: 2 moduły – 40 h szkoleniowych na grupę w ramach modułu I, 48 h szkoleniowych na grupę w ramach modułu II.

Uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość bezpłatnego podejścia do egzaminu zewnętrznego

oraz możliwość bezpłatnego uzyskania certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego uzyskane kompetencje. Ponadto Uczestnikom Projektu organizator zapewnia m. in. wykwalifikowaną kadrę i materiały dydaktyczne.

Przystąpienie do projektu jest szansą na zdobycie nowych kompetencji językowych i cyfrowych. Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkich zainteresowanych.


Data dodania: 2017-09-04

Data wygaśnięcia: 2017-09-19