Sobota, 12 Czerwca 2021 - Janiny, Onufrego, Leona

Szymbark: Ekologiczna gra terenowa

Już po raz szósty Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku wraz z Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym zorganizował „Wiosenne warsztaty przyrodnicze”. Podczas tegorocznej edycji uczestnicy (przedstawiciele dziesięciu szkół z terenu powiatu kartuskiego) mieli okazję sprawdzić i poszerzyć swoją wiedzę w Ekologicznej Grze Terenowej.

Na trasie przygotowano sześć zadań, każde z nich nawiązywało do fenologicznego aspektu wiosennego w Kaszubskim Parku Krajobrazowym. Pierwsze zadanie wymagało oznaczenia 6 gatunków drzew, w czym pomocne okazały się przygotowane klucze. W następnym zadaniu dzieci musiały wykazać się wiedzą na temat roślin zielnych, występujących we florze wiosennej KPK. Kolejne zadanie związane było z terminami kwitnienia poszczególnych roślin i wyłonienia z nich „zwiastunów wiosny” (leszczyna pospolita, śnieżyczka przebiśnieg, przylaszczka pospolita, zawilec gajowy). W zadaniu czwartym nawiązano do rezerwatów znajdujących się na terenie KPK, a największy nacisk położono na występujące w nich storczyki (obuwik pospolity i gnieźnik leśny). Dwa ostatnie zadania poruszały aspekty wiosenne w świecie ptaków. Najpierw uczestnicy musieli odszukać 18 gatunków ptaków ukrytych w diagramie, a następnie oznaczyć do gatunku rozwieszone na drzewach sylwetki ptaków zwiastujących wiosnę.

Drużyny, które wygrały wykazały się ogromną wiedzą i pozytywnie zaskoczyły komisję konkursową. Różnica punktowa na podium była minimalna. Najlepszą okazała się drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. dra Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach, drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie, trzecie miejsce zdobyła również drużyna z Kartuz. Wyróżnienia trafiły do Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku i Szkoły Podstawowej w Podjazach. Warsztaty i nagrody dofinansowano dzięki środkom z WFOŚiGW w Gdańsku. Teren udostępniło Nadleśnictwo Kartuzy.
Źródło: Nadesłane: Monika Rekowska, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku
2016-04-05 14:00 1654

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.