Sobota, 12 Czerwca 2021 - Janiny, Onufrego, Leona

Trwa nabór do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego

9 listopada o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kartuzach odbędą się wybory do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego. 

Rada jest niezależnym zespołem doradczym dla samorządów. Składa się z 7 osób, które uzyskały największą ilość głosów w tajnych wyborach. Działa w celu poprawy warunków funkcjonowania sektora pozarządowego w naszym powiecie i dba o wzajemne relacje z samorządami. 

- Z inicjatywy Rady zrealizowaliśmy wspólnie wiele przedsięwzięć. Jedną z nich jest „Festiwal Ludzie dla Ludzi”, podczas którego organizacje prezentują mieszkańcom swoją działalność. Organizujemy akcję „Zostaw 1 % podatku w Powiecie Kartuskim” apelując do mieszkańców o wsparcie 1 % organizacji pożytku publicznego działających na naszym terenie. Rada zrealizowała także we wszystkich gminach cykl spotkań „My i nasza przestrzeń”, których celem było poznanie się i integracja organizacji działających w danym środowisku. Członkostwo w Radzie jest
nieodpłatne. Spotkania Rady nie są regularne i obywają się w zależności od podejmowanych w danym czasie przedsięwzięć i potrzeb - informuje Starostwo Powiatowe w Kartuzach. 

Zgłaszanie kandydatów do Rady odbywa się przez wypełnienie zgłoszenia kandydata, którego oryginał musi być dostarczony lub przesłany pocztą do dnia 25 października do godz. 15:30 do Starostwa Powiatowego w Kartuzach ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Liczy się data wpływu zgłoszenia do urzędu.

Karta zgłoszeniowa, instrukcja oraz upoważnienie: 
Formularz zgłoszeniowy
Instrukcja do głosowania
Upoważnienie do głosowania
Źródło: ROPPK
2017-10-16 14:30 1141

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.