Niedziela, 17 Lutego 2019 - Aleksego, Zbigniewa, Lukasza

Umowa na kanalizację dla Łapalic już podpisana! Uzyskano blisko 3 mln dofinansowania

Wczoraj na stronie Urzędu Miejskiego w Kartuzach poinformowano o podpisaniu umowy na wsparcie projektu pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków. Gmina Kartuzy w partnerstwie z Gminą Chmielno otrzyma blisko 3 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Dofinansowanie otrzymało 12 podmiotów. Projekt Gminy Kartuzy jako jedyny uzyskał aż 100% punktów i znalazł się na pierwszym miejscu listy. Złożenie wniosku było możliwe dzięki uprzejmości mieszkańców Łapalic, którzy wyrazili zgodę na realizację inwestycji.


Całkowita wartość projektu wynosi 4 miliony 185 tys. 182 zł i 37 gr. Dofinansowanie nastąpi w wysokości maksymalnej, tj. 85% kosztów kwalifikowalnych (2 mln 892 tys. 199 zł i 19 gr).


Przedmiotem realizacji projektu są dwa zadania:
1)Zaprojektowanie i wybudowanie (metodą „zaprojektuj i wybuduj”) sieci kanalizacji sanitarnej w Łapalicach w postaci:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami
- rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej
- przepompowni ścieków.

Wartość dotacji na zadanie Gminy Kartuzy: 2 mln 258 tys. 488 zł.

2)Modernizacja (przebudowa i doposażenie) gminnej oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie, obejmująca:
- przebudowie polegającej na montażu paneli z laminatów poliestrowych wraz z ociepleniem istniejących komór oczyszczalni ścieków,
- zakup nowego sprzętu: przyczepy 8t tandem z nadstawką,
- zakup zadymiarki do kontroli przyłączy i lokalizacji uszkodzeń,
- zakup wyposażenia na potrzeby laboratorium,
- zakup sondy stacjonarnej do stacji zlewnej oraz zakup sondy przenośnej.


Wartość dotacji na zadanie Gminy Chmielno: 633 tys. 711 zł.
                  
Źródło: UM Kartuzy
2018-06-21 11:00 407

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.