Poniedziałek, 20 Maja 2019 - Bazylego, Bernardyna, Aleksandra

Uwaga na nieuczciwych pracodawców [CYKL: PRACA W WAKACJE]

Dopuszczanie do pracy pracownika bez aktualnych badań lekarskich, nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy i nieterminowe zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych – takie nieprawidłowości najczęściej wyłapuje Inspekcja Pracy w trakcie kontroli w sezonie letnim.

Wakacje to okres, w którym wiele osób znajduje sezonowe zatrudnienie w gastronomii i usługach hotelarskich. Zdarzają się pracodawcy dość swobodnie podchodzący do przepisów związanych z prawem pracy czy kodeksem cywilnym (w przypadku umów zleceń). Szczególnie, że do pracy w restauracjach, małej gastronomii, hotelach zatrudnia się często osoby młode nie zawsze świadome swoich praw. Warto je znać, aby we wrześniu nie okazało się, że zamiast pracy w CV będziemy mogli wpisać co najwyżej ... "przymusowy wolontariat". 

Oddział Okręgowego Inspektoratu Pracy w Starogardzie Gdańskim (odpowiedzialny za powiat kartuski) w okresie letnim prowadzi kontrole, które mają na celu wyłapanie tych nieprawidłowości.

Piotr Prokopowicz, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku, do najczęściej występujących w trakcie kontroli nieprawidłowości zalicza:

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
- dopuszczanie do pracy pracowników nieposiadających aktualnych orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
- dopuszczanie do pracy pracowników bez przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

z zakresu prawnej ochrony pracy i legalności zatrudnienia:
- nieterminowe zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych (zgłoszenia powyżej 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia),
- nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy,
- nieinformowanie pracowników na piśmie o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia, wymiarze przysługującego urlopu wypoczynkowego, obowiązującej długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, porze nocnej, terminie i czasie wypłacania wynagrodzenia jak również o przyjętym sposobie potwierdzenia przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
- nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy.

Również co roku w okresie letnim oraz krótko po nim do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku i jego Oddziałów zgłaszają się osoby, które w trakcie wakacji wykonywały dorywczą, sezonową pracę i mają problem z wyegzekwowaniem wynagrodzenia – szczególnie wtedy, kiedy pracodawca nie podpisał z pracownikiem żadnej umowy (o pracę czy zlecenia). Dlatego tak ważne jest, aby zadbać o pisemne potwierdzenie warunków zatrudnienia – nawet jeśli nasza praca to „tylko” sprzedawanie lodów w budce nad jeziorem czy sprzątanie pokoi w pensjonacie.

Przypomnijmy też: jeśli osoba zarejestrowana jako osoba bezrobotna nie zgłosi do powiatowego urzędu pracy tego, że podjęła pracę (choćby tylko sezonową) grozi jej grzywna od 500 zł do nawet 5 tysięcy zł. W przypadku kiedy dana osoba nie jest zarejestrowana jako bezrobotna, a została zatrudniona „na czarno” - nie grożą jej żadne konsekwencje (poza oczywiście możliwością problemów z uzyskaniem wynagrodzenia od pracodawcy). W takim przypadku karą może być ukarany tylko pracodawca. Inspektor Pracy może nałożyć mandat karny w wysokości 2 tysięcy zł (jeżeli sytuacja się powtórzy nawet w wysokości 5 tysięcy złotych). Dodatkowo sprawa jest zgłaszana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego, które również mogą nałożyć na nieuczciwego pracodawcę mandaty.

Nieprawidłowości związane z warunkami zatrudnienia można zgłaszać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy dostępne na stronie gdansk.pip.gov.pl) oraz osobiście w Inspektoracie w Gdańsku oraz (w przypadku mieszkańców powiatu kartuskiego) w Oddziale w Starogardzie Gdańskim.

Na stronie internetowej gdansk.pip.gov.pl znajduje się również niezbędnik pracownika, w którym można znaleźć sporo przydatnych informacji.

Poprzedni artykuł z cyklu PRACA W WAKACJE poświęcony rynkowi pracy w powiecie znajdziecie TUTAJ
Źródło: FOTO: https://pixabay.com/pl/dziewczyna-kelnerka-taras-green-1131853/
2016-08-04 09:30 906

Komentarze

~Daro78

Dlatego trzeba wybierac sprawdzonych pracodawców. Duże firmy, które mają jasne zasady. Polecam też przeczytanie kodeksu pracy, to dużo pomaga. Jestem w trakcie szukania czegoś i prawdopodobnie pójde do Empiku lub Media Expert, ale jeszcze czekam, moze wpadnie coś lepszego.

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.