Wtorek, 19 Listopada 2019 - Seweryny, Maksyma, Salomei

W Kartuzach powstanie Młodzieżowa Rada Gminy?

Kartuski magistrat przychylił się nad prośbą młodzieży z gminy Kartuzy, która wystąpiła do niego o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Kartuzy. 

Pracownicy Urzędu Miejskiego przygotowali pierwszy projekt Statutu, który w najbliższych dniach zostanie przedyskutowany z inicjatorkami powołania MRG, następnie poddany konsultacjom poprzez zamieszczenie go na gminnej stronie internetowej www.kartuzy.pl.

Przez okres 7 dni każdy będzie mógł wnieść swoje uwagi dotyczące zapisów dokumentu.

Wynikiem konsultacji będzie przygotowanie wersji Statutu, która zostanie przedstawiona Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Kartuzach. Finalna wersja zostanie wypracowana we współpracy z Radnymi.

Rada Miejska w Kartuzach na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady, mającej charakter konsultacyjny. Rada Miejska, powołując do istnienia stosowną uchwałą młodzieżową radę, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.

Burmistrz Kartuz zapewnia obsługę administracyjną Młodzieżowej Rady Gminy, ustanawia dla niej także Opiekuna – osobę posiadającą wyższe wykształcenie pedagogiczne. Nadzoruje też procedurę wyborów do tejże rady.

Szczegółowe informacje nt. wyborów do MRG, okręgów wyborczych oraz zasad jej funkcjonowania, jak informują kartuscy urzędnicy zostaną podane w najbliższych tygodniach. 

 
                     

Ponadto warto dodać, że w najbliższym czasie Gmina Kartuzy powoła do istnienia Gminną Radę Seniorów.
Źródło: UM Kartuzy
2019-03-05 13:30 1049

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.