Środa, 19 Czerwca 2019 - Gerwazego, Protazego

Wyburzanie starej rampy w Kartuzach trwa. Nowoczesne przystanki autobusowe już niedługo

Od ubiegłego piątku od godziny 9:00 trwa wyburzanie starej rampy przy kartuskim dworcu. W tym miejscu już niedługo powstaną nowoczesne przystanki autobusowe. 
Przypominamy, iż Gmina Kartuzy z końcem kwietnia tego roku nieodpłatnie przejęła teren dawnej rampy kolejowej oraz odpłatnego parkingu przy dworcu PKP. Przejęcie nastąpiło, jak czytamy w zawartej z PKP umowie, z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań własnych Gminy w dziedzinie transportu publicznego, tj. pod budowę węzła integracyjnego, do obsługi transportu zbiorowego (zatoki autobusowe, wiaty, miejsca postojowe).

Na wybudowanie nowoczesnych przystanków autobusowych planuje się przeznaczyć miejsce starej rampy kolejowej oraz część parkingu, który znajduje się obok. Pozostały obszar nadal będzie spełniał funkcję parkingu samochodowego. 

Dzięki przejęciu na własność terenu, na którym znajduje się parking przy dworcu, Gmina uwolni się od konieczności dokonywania comiesięcznych opłat za dzierżawę. Tylko w bieżącej kadencji za dzierżawę wybudowanego przez Gminę Kartuzy parkingu zapłacono ponad 50 tys. zł.


                                   

Dodatkowo, Gmina Kartuzy prowadzi obecnie rozmowy w sprawie przejęcia od PKP budynku, który znajduje się przy ul. Kolejowej. Gmina zamierza wyremontować pustostan, pozyskując na ten cel dofinansowanie. W budynku znajdą swoje siedziby najważniejsze organizacje pozarządowe, będzie się tam również mieściła dodatkowa przestrzeń dla kartuskiej Biblioteki.
Źródło: UM Kartuzy
2018-08-06 09:00 473

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.