Sobota, 06 Czerwca 2020 - Norberta, Laurentego, Bogumila

Zaskakujące wyniki sondy – na stronach Urzędu Gminy w Chmielnie

W samorządach najczęściej podejmowanym tematem są drogi. W szczególności ich jakość utrzymania. Dodatkowo dochodzą kwestie związane z brakiem chodników. Niekiedy wątpliwie oznakowane drogi czy problemy z dzikimi wysypiskami śmieci. Prawie zawsze wszędzie na wszystko jest za mało pieniędzy, aby realizować poprawę jakości życia mieszkańców poszczególnych gmin.

Obecne władze gminy Chmielno chcąc bardziej i lepiej poznać oczekiwania swoich mieszkańców postanowiły na stronie internetowej urzędu uruchomić publiczną sondę. Choć swoje działanie zaczęła dość dawno, bo 26.06.2014 to dziś, gdy już jest zakończona, jej wyniki zaskakują i dają dużo do myślenia.

Urzędnicy postawili mieszkańcom takie pytania: W jakim kierunku, Twoim zdaniem, powinny pójść inwestycje gminy Chmielno?

Zaznaczyli też do wyboru 6 możliwych odpowiedzi: turystykę i wypoczynek, oświatę, transport i drogi, opiekę społeczną, sport. Sondaż zakończono, gdzie w sumie oddano 4760 głosów.

Okazuje się, że dla mieszkańców gminy Chmielno największym priorytetem jest poprawa opieki społecznej (24,5% głosów) i wszelkie inwestycje powinny zmierzać w kierunku jej poprawy.

Pełne wyniki sondy

O komentarz w sprawie sondy i w jaki sposób urzędnicy chcą wykorzystać jej wyniki – zapytaliśmy sekretarz gminy Chmielno Magdalenę Kreft-Mielewczyk. Z przekazanej nam odpowiedzi wynika, że pracownicy magistratu wzięli sobie do serca głos mieszkańców i wyniki sondy uwzględnili w Strategi Rozwoju Gminy Chmielno na lata 2016-2022. Została ona przyjęta uchwałą Rady Gminy nr IX/94/2015 w dniu 12.11.2015 roku.

- Strategia Rozwoju Gminy Chmielno jest podstawowym elementem planowania rozwoju lokalnego. Jest to dokument, którego celem jest wskazanie wizji oraz strategicznych kierunków rozwoju gminy. W dokumencie tym, jako cel strategiczny nr 1 wskazano poprawę warunków życia i atrakcyjności osiedleńczej. Jako efekt realizacji tego celu wskazano: szybko rozwijająca się gmina, przyjazna ludziom młodym i seniorom, wspierająca godzenie życia zawodowego i rodzinnego, z rozwijającą się lokalną gospodarką związaną z agroturystyką i rolnictwem informuje dalej sekretarz gminy Chmielno Magdalena Kreft-Mielewczyk

Kolejny czas, który upłynął od zakończenia sondy, na pewno był dobrym okresem dla części choćby mieszkańców gminy głosujących w sondzie. Wskazujemy tu na okres, gdzie uruchomiony został w 2016 roku rządowy projekt 500+, który biorąc pod uwagę wynik sondy, w pewnym stopniu spełnił oczekiwania mieszkańców Chmielna i okolic, albowiem sondaż zakończono 31.07.2015 roku.

Źródło: foto: pixabay.com/ sonda UG Chmielno
2018-01-09 14:26 821

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.