Wtorek, 02 Czerwca 2020 - Marianny, Marcelina, Piotra

Zmieniłeś adres albo rachunek bankowy? Poinformuj ZUS!

Świadczeniobiorca, który zmienił adres zamieszkania, nazwisko lub numer rachunku bankowego, powinien powiadomić o tym ZUS. Zabiera to tylko chwilę, a będzie mieć pewność, że świadczenie otrzyma w terminie.
Ci, którzy mieszkają w Polsce zgłaszają zmianę swoich danych na formularzu EZP. Można go pobrać   z naszej strony www.zus.pl albo wziąć z najbliższej placówki. Można też wypełnić wniosek na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) o ile ma się tam konto. W katalogu usług należy wybrać „Złożenie dokumentu ZUS ER WZD-01”. Następnie wydrukować wniosek albo wysłać elektronicznie, do czego potrzebny jest podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP. Wniosek o zmianę danych może także złożyć osoba, która posiada pisemne pełnomocnictwo od świadczeniobiorcy.

Wniosek został przez ZUS uproszczony, dzięki czemu wypełnienie go jest bardzo łatwe. Wystarczy jedynie podać niezbędne dane. Jeśli jednak o czymś zapomnimy albo nie załączymy potrzebnych dokumentów to ZUS poprosi o ich  uzupełnienie.

Gdy ktoś likwiduje dotychczasowy rachunek bankowy i otwiera nowy, na który ma wpływać świadczenie, to powinien zawiadomić o tym ZUS minimum 20 dni przed terminem jego płatności. Pozwoli to uniknąć opóźnienia w wypłacie. Jeśli zrobi to za późno, świadczenie trafi na nieczynne konto. Wówczas bank zwróci je do nadawcy, a ten następnie przekaże je zgodnie z dyspozycją.

Po otrzymaniu wniosku EZP, ZUS wyśle na podany tam adres korespondencyjny pismo, w którym poda, od jakiej daty zmiany będą obowiązywać. Pismo można też odebrać osobiście lub przez pełnomocnika w placówce ZUS, a także elektronicznie na swoim koncie na PUE. O wysłaniu dokumentu w formie elektronicznej ZUS powiadomi e-mailem lub dodatkowo SMS-em.

Mieszkający za granicą, jeśli chcą zmienić dane adresowe, poinformować o zmianie nazwiska lub numeru rachunku bankowego powinni wypełnić formularz EZZ. Mogą też złożyć przez PUE formularz ZUS-RZ-WZD 01.
Źródło: Nadesłane
2018-11-08 09:41 1483

Komentarze

~Zbysław46

Wszystko jasne oprócz najważniejszej wiadomości: na jaki adres należy wysłać Wniosek EZP pocztą elektroniczną? Przeszukałem wszystkie(?) strony po zalogowaniu się na moje konto w PZU ale tej informacji nie znalazłem. Pzdr, Jozenas

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.