Poniedziałek, 12 Kwietnia 2021 - Juliusza, Luboslawa, Zenona

Żukowo: Bazuny z odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury, przyznane zostały członkom Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Bazuny" z Żukowa.

Bożena Klawikowska, Krystyna Siebert i Andrzej Siebert zostali uhonorowani odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Wręczył im je burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski wraz ze starostą Janiną Kwiecień oraz przewodniczącym Rady Miejskiej w Żukowie Witoldem Szmidtke.

Choć odznaczenia otrzymało trzech długoletnich członków Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Bazuny", to burmistrz Wojciech Kankowski podkreślił, że to sukces całego zespołu, który reprezentuje i jest wizytówką nie tylko gminy czy powiatu ale także całej Polski. Nazwał też zespół „twórcami kultury narodowej”. Zaznaczył również, że z okazji 45-lecia zespołu wystąpiono o odznaczenia i wyróżnienia dla wielu członków zespołu, ale nie wszystkie wnioski zostały jeszcze rozpatrzone.

Starosta Janina Kwiecień podziękowała za promocję powiatu i zwróciła uwagę na przywiązanie mieszkańców powiatu do kultury i tradycji kaszubskiej, która jest tak zauważalna dla wielu odwiedzających region.

W imieniu Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Bazuny" głos zabrał prezes Robert Regliński, który podkreślił, że zespół, mimo wielu trudności wciąż prężnie działa. Ubolewał nad tym, że zbyt mało młodych ludzi trafia do zespołu. Zaznaczył jednak, że jest zadowolony z obecnej współpracy z władzami gminy. Przy tej okazji burmistrz poinformował członków zespołu Bazuny o planowanym wyciszeniu sali prób.

Uroczystość odznaczenia artystów odbyła się w piątek, 29 lipca w restauracji Mùlk w Miszewku, a uświetnił ją występ Weroniki Korthals. Odznaka jest wyróżnieniem za szczególne zasługi w działalności społecznej stanowiącej istotny wkład w rozwój literatury, teatru, fotografii, malarstwa i innych dziedzin kultury.

Regionalny Zespół Pieśni Tańca Bazuny z Żukowa istnieje już 45 lat. Zespół zawiązał się w 1971 roku w Przyjaźni, w Państwowym Gospodarstwie Rolnym z inicjatywy Czesława Kwidzińskiego. Przez jakiś czas Bazuny działały w Leźnie, a od 1992 r. rozpoczęły swoją działalność przy Domu Kultury w Żukowie. Od 1982r. prezesem zespołu jest Robert Regliński, konsultantem muzycznym - Witold Treder, zaś nad choreografią od 2007 r. czuwa Jerzy Soliwoda. Repertuar zespołu to nie tylko tańce kaszubskie, ale również i pieśni, piosenki pochodzące z najbliższej okolicy. Zespół w swej karierze uczestniczył w wielu przeglądach, festiwalach krajowych i zagranicznych, odnosząc przy tym spore sukcesy.
Źródło: Beata Bujnowska-Kowalska, zukowo.pl
2016-08-02 13:20 1921

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.