Wtorek, 21 Sierpnia 2018 - Joanny, Kazimiery, Piusa

Żukowo: Budynek SOSW czekają wielkie zmiany

Kolejna umowa podpisana w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kartuskiego”. Tym razem modernizacji zostanie poddany budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żukowie.

Umowę, którą podpisał Powiat Kartuski na wykonanie termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żukowie została zawarta w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kartuskiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia, Działania 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem tego projektu jest objęcie pracami termomodernizacyjnymi czterech budynków jednostek organizacyjnych powiatu tj.:

1) Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie,
2) Filii Domu Pomocy Społecznej w Sulęczynie,
3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach,
4) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żukowie.

Projekt został opracowany na podstawie audytów energetycznych, które zostały sporządzone dla każdego z budynków. Opracowana dokumentacja wykazała niską efektywność energetyczną i potrzebę przeprowadzenia pilnych prac termomodernizacyjnych.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej systemów budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kartuskiego.

Ostatnim etapem realizacji tego projektu jest przeprowadzenie prac na budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żukowie.

Zakres zaplanowanych prac obejmuje:

- docieplenie 1720 m2 ścian budynku wraz z wyprawą elewacyjną w celu zmniejszenia strat ciepła,
- usprawnienie systemu wentylacji polegające na montażu nawiewników higrosterowalnych,
- modernizację systemu grzewczego tj. montaż zespołu trzech gazowych absorpcyjnych pomp ciepła, powietrze woda wraz z montażem informatycznego systemu sterowania typu BMS (w zakresie sterowania przerwami w ogrzewaniu każdego z pomieszczeń w zależności od harmonogramu jego użytkowania).

W ogłoszonym przetargu wzięły udział 2 firmy. W efekcie przeprowadzonego postępowania na wykonawcę zaplanowanych prac została wyłoniona firma Majkowski – Bau z Kościerzyny, która zaoferowała wykonanie prac w kwocie blisko 1,5 mln zł. Druga oferta, która wpłynęła wyceniona została na wartość 1,7 mln zł.

Rozpoczęcie zadania nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania umowy, zaś zakończenie – 30 czerwca 2018 r.

Realizacja całego projektu zakłada zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych oraz spadek emisji gazów cieplarnianych.

Kompleksowe przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej pozwoli na znaczne ograniczenie strat energetycznych oraz wpłynie na racjonalizację poziomu energii zużywanej przez budynki.

Wartość całego projektu obejmuje kwotę 3 006 857,84 zł, w ramach której dofinansowanie z budżetu środków europejskich stanowi 2 174 395,65 zł . Okres realizacji projektu przewidziany jest do końca listopada 2018 roku.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach
2017-10-09 15:00 229

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.