Piątek, 23 Lutego 2018 - Romany, Damiana, Polikarpa

Żukowo: Nowa sieć kanalizacyjna, dzięki olbrzymiej dotacji

Dofinansowanie w kwocie 45,5 mln zł uzyskała Gmina Żukowo w ramach projektu „Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej''. Pozyskana dotacja umożliwi wybudowanie 82,6 km sieci kanalizacyjnej. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował konkurs, który umożliwił Gminie Żukowo podjęcie prac nad budową 82,6 km sieci kanalizacyjnej. Złożony przez Spółkę Komunalną Żukowo wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną I stopnia uzyskując 28 punktów i został umieszczony w pozycji 38 tabeli, zajmując 35 miejsce jako projekt „rezerwowy”. Ostatecznie projekt został wpisany na listę rankingową ze statusem „podstawowy”, co oznacza że otrzymał wnioskowane dofinansowanie w wysokości 45 483 166,00 zł. 

Wnioskowane dofinansowanie w projektach, które znalazły się na liście, przekroczyło alokację przewidzianą na konkurs, w związku z czym nie wszystkie projekty uzyskały status „podstawowy”. Ministerstwo Środowiska podjęło działania mające na celu zwiększenie dostępnych środków w ramach działania 2.3 o ok. 400 mln zł. W związku z tym projekt złożony przez Spółkę Komunalną Żukowo, który został umieszczony na licie rezerwowej, został ostatecznie zakwalifikowany do realizacji.

W ramach dotacji zostanie wybudowane 82,6 km sieci kanalizacyjnej. Najdłuższy odcinek będzie się znajdował w Tuchomiu- 20 km. 18,6 km sieci powstanie w Pępowie, natomiast w Rębiechowie, Czaplach i Leźnie powstanie 16,3 km. Niewiele mniej bo 12,3 km sieci pojawi się w Borkowie. W Baninie zostanie wybudowane ponad 9,3 km sieci. Najkrótsze instalacje powstaną w Chwaszczynie - 2,3 km oraz Żukowie - 3,3 km. 


Źródło: UG Żukowo
2017-10-13 13:30 126

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.