Wtorek, 21 Stycznia 2020 - Agnieszki, Jaros?awa

Żukowo: nowy parking i ścieżki rowerowe

Żukowo chce być atrakcyjniejsze dla turystów. W gminie powstaną m.in. nowe punkty odpoczynku, ścieżki edukacyjne i rowerowe.

Gmina Żukowo w partnerstwie z Gminą Chmielno złożyła wniosek o dofinansowanie na projekt „Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Gminie Żukowo i Gminie Chmielno poprzez utworzenie ścieżek dydaktycznych oraz zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo". Gmina zapowiada utworzenie infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej. Dzięki temu powstaną: chodniki, ścieżki rowerowe, punkty odpoczynku dla korzystających ze ścieżek oraz obiekty służące szeroko rozumianej edukacji ekologicznej.

Inwestycja obejmie zagospodarowanie terenu Jeziorka przy ul. Książąt Pomorskich i stawu przy Parafii. Przy Jeziorku w Żukowie powstanie parking na 10 samochodów, dwie altany, ławki, kosze na śmieci, lampy solarne, tablice dydaktyczne oraz kładka.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na koniec stycznia, a prace związane z przebudową potrwają do końca 2016 roku. Koszt całej inwestycji to prawie 1,5 miliona złotych. 85% tej kwoty zostanie pokryta z dofinansowania.

Foto: Urząd Gminy w Żukowie
2015-10-03 11:15 1209

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.