Niedziela, 21 Lipca 2019 - Daniela, Diany, Wawrzynca

Żukowo. Reklamy i banery zostaną uporządkowane!

23 maja odbyła się LIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie, na której przyjęto uchwałę w sprawie przygotowania projektu dotyczącego zasad i warunków umieszczania reklam na terenie gminy Żukowo. 


W celu poznania opinii publicznej na temat reklam na terenie gminy, Burmistrz Gminy Żukowo przeprowadził konsultacje społeczne w postaci „Ankiety dotyczącej reklam na terenie Gminy Żukowo". Od 15 lutego do 15 marca na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żukowie można było wziąć w niej udział. Pytano mieszkańców m.in o to, czy zauważają nadmiar reklam, czy są za tym, aby wprowadzić opłaty lokalne za sytuowanie reklam oraz, czy regulacje powinny być takie same dla całego terenu gminy Żukowo. 

W wyniku analizy przeprowadzonych konsultacji społecznych zostały podjęte konkretne działania. Mianowicie na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Żukowie radni jednogłośnie przyjęli ustawę w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Żukowo.

-To działanie jest odpowiedzią na ankietę, jaką przeprowadzono wśród mieszkańców, z której jednoznacznie wynika, że jest to problem. Natomiast skala tego uregulowania i jego zasady, będą bardzo szczegółowo poddawane konsultacjom społecznym- podkreśla Burmistrz Wojciech Kankowski. Nie chodzi o to, żeby wprowadzić nagle jakąś poprawność i ograniczyć możliwość reklamowania się dla firm, czy udostępnienia przestrzeni na swoich nieruchomościach. Każdy z państwa radnych, każdy z mieszkańców na pewno spotkał się wielokrotnie z takimi sytuacjami, kiedy to na płocie wisi coś, co jest już dawno nieaktualne, co już jest zużyte i wygląda nieestetycznie. Takie elementy negatywnie wpływają na wizualną jakość naszej gminy.

Przyjęcie tej uchwały nie wprowadza jeszcze większych zmian. Jest to póki co przystąpienie do przygotowania projektu uchwały, który będzie mówił o zasadach i warunkach usytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Żukowo.
2018-05-25 10:00 523

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.