Sobota, 20 Lipca 2019 - Czeslawa, Hieronima, Malgorzaty

Żukowo. Ustalono budżet na 2019 rok

Tuż przed wejściem w Nowy Rok zostało otwarte trzecie spotkanie Sesji Rady Miejskiej w Żukowie, na którym radni ustalili m. in budżet na 2019 rok. Uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2018-2025, w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2018r. oraz w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2019-2027 były pierwszymi, nad którymi pochylili się radni.

Następną z uchwał była uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2019 rok. Tu dodatkowe informacje Radzie Miejskiej przedstawił Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski. Jedne z większych wydatków planowanych na 2019 rok obejmują działy:

- oświata i wychowanie – ok. 76 mln zł
- transport i łączność – ok. 55 mln zł
- wspieranie rodziny (m.in. „500+”, świadczenia rodzinne) – ok. 42 mln zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ok. 12 mln zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ok. 11 mln zł
- kultura fizyczna – ok. 6 mln zł
- pomoc społeczna – ok. 4 mln zł.
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ok. 3 mln zł

Znaczna część wydatków (71,7 mln zł), to zadania inwestycyjne planowane na 2019 rok. Wśród nich znajdą się między innymi:

- budowa węzłów integracyjnych przy przystankach PKM Rębiechowo i Żukowo wraz z trasami dojazdowymi (ok. 35 mln zł)
- przebudowa, remont i adaptacja budynku z przeznaczeniem na siedzibę OKiSu (ok. 4,5 mln zł)
- budowa ogólnodostępnych parkingów i miejsc parkingowych na terenie gminy Żukowo (ok. 1,8 mln zł)
- modernizacja budynku Urzędu Gminy w Żukowie (ok. 1,5 mln zł)
- budowa ul. Tuchomskiej w Baninie (ok. 1,5 mln zł)
- rozbudowa OSP w Skrzeszewie (ok. 1,2 mln zł)
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pępowie (1,2 mln zł)
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niestępowie (ok. 1 mln zł)
- budowa szkoły podstawowej w Tuchomiu (ok. 1 mln zł)
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borkowie (ok. 800 tys. zł)
Źródło: UG Żukowo
2019-01-02 09:00 535

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.